ISPonte základná sada + so zalisovanou maticou M 8 v strede ( ISP100+M8 )

S12 2 000 000 104

hrúbka izolácie 131-200 mm, max. zaťaženie 0,9 kN (90 Kp)

trvalé zaťaženie v kombinácii s polystyrénom 17 kg, v kombinácii s prírodnou izoláciou 9 kg

použitie :  jednobodový úchyt pre rôzne konzoly a úchyty

Viac detailov

Detaily

príklad použitia ISPonte sady so zalisovanou maticou M8

úchyt bleskozvodu   (  DEHN 207029 ) 

úchyt bleskozvodu   (  DEHN 204037 ) 

Prevziať