Certifikáty a technické parametre produktov ISPonte

Prezrite si certifikáty k produktom ISPonte

PRODUCT SAFETY INFORMATION SHEET

Opatrenia prvej pomoci - Nie  sú potrebné žiadne špeciálne opatrenia
Protipožiarne opatrenia - Vodné, penové, práškové hasiace prístroje, CO2
Toxikologické informácie - Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný podľa Smernice 1999/45/ES
Dopravné informáce - Tento výrobok nie je regulovaný podľa ADR/RID, IMDG alebo IATA

Stiahnuť

GENERAL STATEMENT ON COMPLIANCE TO FOOD CONTACT REGULATIONS

Stiahnuť

STATEMENT ON CHEMICALS, REGULATIONS AND STANDARDS

Stiahnuť

DESCRIPTION AND PHYSICAL PROPERITIES

Stiahnuť