Spôsoby platby a platobné podmienky

Spôsoby platenia za tovar sú nasledovné:

- platba prevodom na účet

- platba na dobierku (kuriérovi pri preberaní tovaru na mieste kupujúceho)

Platobné podmienky

Platba prevodom na účet:

Číslo účtu pre bezhotovostné platby:
UniCredit Banka: 1308714004/1111
IBAN: SK82 1111 0000 0013 0871 4004
BIC (SWIFT): UNCRSKBX

Variabilný symbol pre identifikáciu platby a objednávky bude automaticky zaslaný po objednaní tovaru na emailovú adresu kupujúceho.

Platba na dobierku:

Pri platbe na dobierku sa účtuje poplatok +0,50€ k celkovej cene objednávky. Pri platbe na dobierku je potrebné mať pri preberaní pripravenú peňažnú hotovosť v primeranej výške hodnoty objednaného tovaru. Doklad o zaplatení za objednaný tovar vystaví kupujúcemu hneď po zaplatení kuriér.